Samenkomsten

  • We hebben weer gewoon samenkomsten. Elke zondag, aanvang 10:00 uur, met een maximale bezetting van 80 bezoekers.

  • Wil je graag de samenkomst bezoeken, dan graag van te voren aan te melden via aanmeldenkerkdienst@de-ambassade.nl

  • Er wordt één dienst per zondag gehouden en de RIVM regels blijven van kracht.

  • Kinderen van de zondagschool gaan direct naar de Amba 3. De kinder ook graag aanmelden en een briefje meegeven waarop je 06 nummer staat. Bij calamiteiten kan er gebeld worden naar ouders en zij kunnen vanuit de kerk naar Amba 3 gaan.

  • Adviezen in de kerk opvolgen, er is bijvoorbeeld een looproute ingesteld en bij binnenkomst handen desinfecteren.

  • Er wordt gezorgd voor voldoende ventilatie, daarom eventueel jas of vest meenemen naar je plaats.

Welkom!

op de website van de Evangelische Gemeente "De Ambassade" in Den Helder. Op deze site is allerlei informatie te vinden over onze gemeente en onze activiteiten.

Zondagochtend om 10 uur start de dienst. Laat u opbouwen door de liederen die gezongen worden en door het woord wat gesproken wordt. In deze Coronaperiode hebben we ook livestreams van onze diensten via ons YouTube-kanaal.

You are loved!