Wie zijn wij?

Wij zijn een jonge gemeente en we komen bij elkaar om samen ons geloof te beleven, te luisteren naar de boodschap die de Bijbel ons geeft en het geleerde in de praktijk te brengen. Dit gebeurt op zondag maar ook door de week vinden er tal van activiteiten plaats. Op de huiskringen bijvoorbeeld delen we ons persoonlijk geloof met anderen om te leren en te groeien, juist met het oog op de verbreiding van het evangelie.