Zendelingen

Zendingsondersteuning is heel divers. De hele gemeente mag daaraan meewerken, afhankelijk van de plaats die de Heer (van de gemeente) ons geeft. Op welke wijze dan ook, geestelijk en financieel, in de voorhoede of in de achterhoede. De meest belangrijke, onmisbare ondersteunings-vorm is het betrokken GEBED; gebed als mede-arbeid.


Binnen de gemeente zijn we reeds lang actief op het gebied van zendingsondersteuning, zowel geestelijk als financieel. De zendelingen bij wie we als gemeente betrokken zijn, een heel aantal, worden vast vermeld in de Millo, het actuele contactblad van onze gemeente. De zendelingen zijn werkzaam over de hele wereld, o.a. in Azië en Afrika, maar ook in Nederland. Elk van onze zendelingen is ingedeeld bij een Bijbelkring, zodat iedere kring een zendeling heeft waar zij specifiek aandacht aan kunnen besteden. Daarnaast zijn thuisfrontcommissies actief voor bepaalde zendelingen. Met name vanuit de kringen en genoemde commissies wordt de relatie met de betreffende zendeling onderhouden.

Het regelen van de financiële ondersteuning van de zendelingen vanuit onze gemeente, is toevertrouwd aan het bestuur van de Stichting Bijbelclub Den Helder. Wat de financiële ondersteuning betreft, is het overgrote deel van de inkomsten van onze gemeente bestemd voor het werk en onderhoud van onze zendelingen, op vele uiteenlopende plaatsen ter wereld. Het (mede) uitzenden van aspirant-zendelingen vindt plaats in nauw overleg tussen deze aspiranten, Raad van Oudsten, stichtingsbestuur en de betreffende zendingsorganisatie. We hebben, vanwege de zendelingen bij wie we als gemeente betrokken zijn, te maken met verschillende zendings-organisaties. Als aanspreekpunt voor zendelingen en gemeente is binnen de gemeente een coördinator aangesteld.

Bekijk hier de website van één van onze zendelingen Ben-Nyoh Ambassadeurs voor Liberia