Wij zijn in de jaren ‘50 gestart als een bijbelclubbeweging. Ons clubgebouw noemden we ‘De Ambassade’, omdat we vertegenwoordigers wilden zijn van de levende God en Zijn zoon Jezus Christus. We hebben er altijd de nadruk op gelegd dat we een leven willen leiden overeenkomstig hetgeen Hij door de Bijbel tot de mensen gesproken heeft. Net zoals een ambassade een vertegenwoordiging van een land is, willen wij graag de Heer vertegenwoordigen. Veel cluppers werden dan ook uitgezonden naar het zendingsveld. En nog steeds zijn wij een zendingsgemeente, met een aantal zendelingen over de hele wereld die door ons zijn uitgezonden en worden ondersteund.

Ook werden er maandelijks jeugddiensten gehouden in de Huisduinerkerk, die altijd veel mensen trokken. Steeds meer mensen raakten betrokken bij onze clubs en er kwamen steeds meer activiteiten, zoals zondagsschoolwerk, jongerenclubs, kinderkampen, een bidstond, boekenverkoop en nog veel meer. Ook kwam het verlangen om op zondagmorgen samen te komen. Dit kreeg in 1984 gestalte, eerst in ons clubgebouw aan de Prins Hendriklaan en vanaf 1990 in de Nieuwe Kerk aan de Weststraat.

Eerst als een kleine groep van een man of 20 met een organist, nu uitgegroeid tot een aantal dat de kerk goed kan vullen, begeleid door een volledig uitgeruste muziekgroep. In het gebouw staat ook een kerkorgel, deze wordt momenteel niet gebruikt.