De Millo

Ieder jaar verschijnt 10 maal het contactblad van onze gemeente: de Millo. Hierin staat wat organisatorische informatie, zoals wie er in de raad van oudsten zitten, bijbelkringen en kringleiders, gebedsketen, coördinatoren, wie zitten in het Stichtingsbestuur en de Raad van Oudsten of de geluidsopnamedienst, zodat u een gemiste dienst of gewoon die ene bijzondere dienst kunt beluisteren.


Rekeningnummer Millo:

NL93 INGB 0003 7486 57

t.n.v. Stichting Bijbelclub


millo@de-ambassade.nl