Nieuwe Kerk

Op de foto rechts een overzicht van onze gebouwen. Van links naar rechts; de Nieuwe Kerk, de pastorie en De Ambassade (Gele gebouw). De gemeente is in het bezit van 3 gebouwen. Als eerste is er de Nieuwe Kerk aan de Weststraat waar onze samenkomsten gehouden worden. Daarnaast is er achter de kerk de voormalige pastorie waar nu het kostersechtpaar woont. Achter de Nieuwe Kerk bevindt zich het gebouw ‘De Ambassade’, waar alle doordeweekse activiteiten worden gehouden, zoals clubs, bidstond, vergaderingen, e.d. en waar op zondagochtend de zondagsschool wordt gehouden.

Op de foto rechts een overzicht van onze gebouwen. Van links naar rechts; de Nieuwe Kerk, de pastorie en De Ambassade (Gele gebouw).

Kijk hier voor meer over het ontstaan van onze gemeente.

koster@de-ambassade.nl

 
Bouw kerk
De toren
Het orgel
Stukje geschiedenis
De pastorie