Aanvraag voor het opdragen van kinderen

Inleiding
In gemeenten die de kinderdoop niet praktiseren, is het een goede gewoonte om pasgeborenen op te dragen aan de Heer. Het opdragen van kinderen is niet een uitdrukkelijk gebod in het Nieuwe Testament, zoals bijvoorbeeld het avondmaal en de volwassendoop.
Het initiatief zal dan ook van de ouders moeten uitgaan.

Informatie over het opdragen:
Dit verzoek wordt besproken op de eerst volgende vergadering van de RVO.
Een oudste of iemand die daarvoor is gevraagd, zal het gezin bezoeken en het opdragen met hen doorspreken en voorbereiden.

Besproken wordt:
1. De betekenis van het opdragen
2. Het belang van een christelijke opvoeding.
3. De dienst waarin het kind wordt opgedragen doorspreken. Hierin willen we het sober houden, dit houdt in dat de kerk niet versierd wordt en door familie of vrienden eventueel niet meer dan een kort aandeel mag worden geleverd(tijd?)

Naast het opdragen is er de mogelijkheid voor de ouders een getuigenis te geven.
In overleg met de ouders kan ervoor gekozen worden vragen te stellen waarop zij antwoorden, ook dit is niet noodzakelijk.

 

Wie en wanneer:

 
Naam familie/ouders:
Datum reguliere dienst: *)
Naam kind:
Naam opdrager:
Aantal verwachte gasten:
Moet het gezien de uitnodiging een laagdrempelige dienst met een evangeliserend karakter worden? Ja
Nee
Ons emailadres is:
 
*) In het dienstrooster, op deze website, staat aangegeven wanneer wij reguliere diensten hebben.

Opsturen:
 
  Is uw formulier volledig ingevuld? Druk dan op "Versturen" om het te verzenden
  Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.
 
Veiligheidscode: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overzicht: Formulieren leden
Aanmelden als lid van 'De Ambassade'
Adreswijziging
Aanmelden voor volwassendoop
Aanvraag voor het opdragen van kinderen