Aanmelden als lid van 'De Ambassade'

Via deze pagina kunt u uzelf aanmelden als lid van 'De Ambassade'.

Persoonlijke gegevens:

 
Achternaam:
Gehuwd: Ja Nee
Meisjesnaam (indien van toepassing):
Volledige voornamen
Roepnaam
Geboorte datum:
Adres:
Postcode + Woonplaats:
Telefoon:
Email:
Bent u gedoopt: Ja  Nee
Zo ja, wanneer: Kind  Volwassen
Welke doop: Besprenkeling  Onderdompeling
Doopdatum:
Kerkelijke gemeente:
   

Algemene gegevens:

 
Ontvangt u ons contactblad Millo al? Ja Nee
Wij versturen de Millo en/of per post. Beide is mogelijk.
Wilt u de Millo per e-mail ontvangen? Ja Nee
Wilt u de Millo per post intvangen? Ja Nee
   
In voorkomende gevallen maken wij gebruik van e-mail om onze leden snel via groepsmail te bereiken. Wenst u deze mail ook te ontvangen?
E-mail vanuit de Raad van Oudsten: Ja Nee
E-mail met urgente gebedsonderwerpen: Ja Nee
 
Na een gesprek zouden wij graag contact met uw vorige gemeente opnemen.
Naam laatste gemeente:
Voorganger/dominee/oudste:
Tel. nr. / E-mailadres
   
Inwonende kinderen onder de 18 jaar:
 
Kind 1 Naam:
  Geboortedatum:
  Geslacht: Jongen Meisje
Kind 2 Naam:
  Geboortedatum:
  Geslacht: Jongen Meisje
Kind 3 Naam:
  Geboortedatum:
  Geslacht: Jongen Meisje
Kind 4 Naam:
  Geboortedatum:
  Geslacht: Jongen Meisje
Kind 5 Naam:
  Geboortedatum:
  Geslacht: Jongen Meisje
 
 
  Is uw formulier volledig ingevuld? Druk dan op "Versturen" om het te verzenden
  Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.
 
Veiligheidscode: 
 
 
 
Overzicht: Formulieren leden
Aanmelden als lid van 'De Ambassade'
Adreswijziging
Aanmelden voor volwassendoop
Aanvraag voor het opdragen van kinderen